Motikan

Motikan'ın Kısa ve Alakalı Tarihi.


Motikan'ın mevsimler sayıldıktan sonra Ak Motikan ismini alan bölgesinde, çok eski zamanlarda sadece Wudiyekler ve insanlar vardı. Karlı dağlarda ise tehlikelerden uzak Te'rniyan halkı yaşardı. Wudiyekler birlik ve güçlüyken, küçük gruplar halinde dağınık yaşayan insanlar Tari akınları karşısında zayıf ve neticesinde köleydi.

Aydınlık Dağlar hariç, gündüzün büyük bir kısmında göğün karabulutlarla kaplı olduğu Ak Motikan'da insanlar, tüm gündüzlerin karabulutlarla kaplı olduğu, sonraları Kara Motikan adıyla da anılacak olan topraklardan gelen Tari akınlarıyla başetmek ve kölelikten kurtulmak için birleştiler. Wudiyeklerin ve Karlı dağların eteklerinde yaşayan Te'rniyan halkının yardımıyla büyük ordular kuruldu. Köleliğin kılıcı karanlık orduları dağıttı ve düşman uçurum geçitlerinden Tari yurduna (Kara Motikan) sürüldü.

Biri Dergoliyn insanlarının kurduğu Dergoliyn yurdu adıyla güneyde, biri de Meyderan insanlarının kurduğu Meyderan yurdu adıyla, Wudiyek yurdunun kuzeydoğusunda iki insan şehri kuruldu. Dergoliyn yurdunun kuzeybatısını Te'rniyan Avcıları yazlık yurt edindi.

Aydınlık Dağlar ülkesinin büyük Owiyon krallığının bilgeleri birlik olanlara yardım etmek için, Ak Motikan göklerini kaplayan karanlık bulutları dağıtacak bir taş ve üç yuva yaptılar. Sonra kış mevsimi yaz mevsimi ile ve gündüz gece ile eşitlendi.

Güneşin huzur ve özgürlük getirdiği o gün takvim sıfırdan başladı; lâkin insanlar fethetmeye ve yönetmeye düşkündü. Kölelikten kurtulan insan ırkı fethetmek ve köleleştirmek için harekete geçti.

Önce iki insan şehri arasında birçok çatışma yaşandı. Sonra büyük bir savaş ile ayrıldılar. Diğer halklar kardeş kavgasını sadece izlediler.

İnsanlar birbirini kırdıktan ve ayrıldıktan az bir zaman sonra gözlerini Wudiyek ve Te'rniyan ırkına çevirdiler. Bu hırs onlara çok büyük bir yenilgi olarak geri döndüğünde dahi içlerindeki düşkünlük körelmedi, sadece dizginlendi.

Ak Motikan halklarına saldırmayı reddeden tek aile olan Armendler, Dergoliyn yurdunu terkederek batıya göç ettiler ve Gopita ormanının batısına yerleşerek diğer ırklarla hep barış içinde, dostça yaşadılar.

Her iki insan şehri tam yüz mevsim boyunca bir orduya sahip olamadı. Yeniden özgür bırakıldıkları zaman ise diğer halklara saldırmadılar ama yönetim kavgalarıyla uzun süre birbirlerinin kanını döktüler.

Aydınlık dağlardaki halkından ve ormanlardan koparak baltalarıyla Ak Motikan'ın kuzeye yakın batısındaki körfeze, okyanus uçurumlarına 'Odiya' şehrini kurup denizcilik yapan Merdedarların gelişinden elli mevsim sonra Te'rniyan halkı, Karlı dağlardaki yurtlarından tamamen ayrılarak Te'rn dağının eteğinde kurulu yazlık yurda yerleştiğinde tarih yüz on yedi idi.

Dört yüz ellinci mevsimde, büyü yeteneğine sahip insanların eğitim görebilmesi için ikiyüz mevsim önce Ak Motikan'ın en kuzeyine kurulan, daha çok büyücüler şehri diye bilinen Nehir Yurdu'nun en iyi öğrencilerinden Dergoliyn kral ailesine mensub Shar Mere, içindeki insani hırsın çağrısına boyun eğerek ölümsüzlüğü seçip Tari'ye geçti ve karanlık halkları bir araya toplayarak krallığını kurdu.

Shar Me're Tari halklarından oluşturduğu ordularıyla iki kere Ak Motikan'a saldırdı. Birlik olanların direnişi ile her iki saldırıda da zafer Ak Halkların oldu.